HBO

Het NIMAR zal onderwijs en andere diensten aanbieden aan het HBO. Het zal gaan om een gedifferentieerd aanbod van cursussen, minoren, studiereizen en stages. Daarbij wil het NIMAR samenwerken met HBO’s in Nederland en eventueel in Marokko.

In het voorjaar van 2016 zal het NIMAR studiereizen van deze partijen ontvangen, waarbij de mogelijkheden tot de ontwikkeling van uitgebreider studieaanbod zullen worden onderzocht. Het gaat om studiereizen van NHL (Leeuwarden) en Avans Academie voor Sociale Studies (Breda).

Daarnaast biedt het NIMAR twee onderwijsprogramma’s als aanschuifonderwijs aan voor studenten van zowel WO als HBO. Het onderwijsprogramma Arabische taalverwerving, het Rabat-semester, wordt ook gevolgd door studenten van de tolkvertalersopleiding Arabisch aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht. Het islamonderwijs wordt ontwikkeld voor zowel het WO als het HBO.