Trainingen, cursussen en capacity building

NIMAR zal cursussen en studieverblijven aanbieden voor een bredere groep van cursisten in het kader van een BA-, MA- of ambtsopleiding en bij- of nascholing. Het kan studenten en cursisten bij hun studieverblijf, stage of leeronderzoek in Marokko begeleiden. Onderdeel van het studieverblijf kan het volgen van onderwijs aan Marokkaanse instellingen zijn, echter steeds ingekaderd door het NIMAR via intervisie en reflectie.

Het NIMAR zal interne islamitische debatten en meningen academisch modereren. Het NIMAR zal in deze activiteiten nauw samenwerken met de Leiden Islam Academie.

NIMAR kan ook faciliterend optreden in de organisatie van andere activiteiten, zoals cursussen en trainingen ten behoeve van kadervorming en capacity building.

Studiereizen en uitwisselingen kunnen Marokkaans-Nederlandse jongeren stimuleren in hun intellectuele en sociale ontwikkeling. Het NIMAR organiseert desgewenst een programma waardoor ze Marokko op een andere manier te leren kennen dan van horen zeggen of door vakantie en familiebezoek, waardoor ze een breder, diverser beeld van het land, de cultuur en de godsdienst van Marokko zullen opdoen.

Activiteiten ter bevordering van begrip en kennis van het land van herkomst van de (groot)ouders dragen bij aan identiteitsvorming en reflectie op de positie in de Nederlandse samenleving. Het programma omvat cursussen van één of twee weken, aangeboden als autumn, winter, spring of summer school. Activiteiten kunnen de vorm hebben van lezingen, excursies, workshops, films en debatten. Belangrijk onderdeel van het programma is begeleide intervisie, waarbij de deelnemers opdrachten krijgen om te rapporteren en te reflecteren over de opgedane kennis, inzichten en ervaringen. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met Marokkaanse jongeren.

Ook programma’s van Buitenlandse Zaken op het terrein van mensenrechten zouden gefaciliteerd kunnen worden, bijvoorbeeld cursussen op het terrein van gender equality en het tegengaan van geweld tegen vrouwen, of het programma MATRA-Zuid. Dit laatste programma wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangeboden aan professionals uit de Arabische wereld, vooral Jordanië, Egypte, Tunesië, Marokko en Libië, en programma’s gericht op journalisten of burgerrechtenorganisaties.