Over het onderwijs

Het NIMAR heeft een landelijke functie. Voor het onderwijs zijn alle in Nederland ingeschreven studenten van harte welkom. Studenten van andere Nederlandse universiteiten kunnen zonder extra kosten deelnemen aan de colleges. Voor studenten aan HBO-instellingen zal het NIMAR op basis van bestaande wensen onderwijs ontwikkelen dat tegen zo laag mogelijke kosten aangeboden zal worden.

Niels Beijer, student Arabisch over het leven bij een Marokkaanse familie
Mijn nieuwe Marokkaanse vrienden vonden het vaak hilarisch hoe goed ik geïntegreerd was in de Marokkaanse maatschappij.

Het verzorgen van hoogwaardig onderwijs op BA- en MA-niveau over Marokko, de Arabische wereld en Noordwest-Afrika behoort tot de kerntaken van het NIMAR. Het onderwijs aan het NIMAR in Rabat zal zoveel mogelijk ingericht worden als dat van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Het NIMAR zal dit onderwijsaanbod uitbreiden met het oog op nieuwe doelgroepen en dienstverlening op het terrein van studiereizen, stages en onderzoek, bijvoorbeeld voor studenten geneeskunde, rechtsgeleerdheid en archeologie.

De kwaliteitszorg en evaluatie van het universitaire onderwijs van het NIMAR vindt op volledig reguliere wijze plaats: het door het NIMAR verzorgde onderwijs heeft de vorm van minor, keuzepakket of is onderdeel van een Leidse BA- of MA-opleiding. De kwaliteitszorg van het onderwijs in Rabat is ondergebracht bij de opleidings- en examencommissies voor de BA- en MA-opleidingen Midden-Oosten.

Souhaib Ben Kchouch, student over een eerder NIMAR-Minor:
Rabat lijkt een Westerse stad, maar je kunt er veel nieuwe ervaringen opdoen. Elke dag in Rabat is een avontuur en er zijn ontelbare cafés te ontdekken waar je huiswerk kunt maken en je onder de locals kunt begeven.