Onderwijs over de islam

Het NIMAR biedt onderwijs op het terrein van de islam in de vorm van kortere cursussen, studiereizen, discussiebijeenkomsten. Het NIMAR draagt ook zorg voor inkadering van onderwijs gevolgd aan Marokkaanse instellingen voor hoger islamitisch onderwijs. Het NIMAR zal met een daarvoor ontwikkeld onderwijsaanbod de vorming van hoger opgeleid islamitisch kader in Nederland ondersteunen middels kortere verblijven in Marokko.

Het NIMAR biedt academische achtergrondinformatie over de breedte en achtergronden van de islam, geen normatieve visies op de islam.

Marokko is van belang als herkomstland van de grootste groep Nederlandse moslims. Het land draagt bovendien de eigen islamopvatting uit als een antidotum tegen radicalisering en extremisme. Onder andere aan het nieuw opgerichte Institut Mohammed VI de formation des Imams prédicateurs et des prédicatrices worden met Marokkaans geld buitenlandse, onder wie Franse, imams opgeleid.