Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een nieuwe taak van het NIMAR. Het instituut zal in eerste instantie vooral het in Leiden en elders in Nederland bestaande onderzoek krachtig bevorderen. NIMAR richt zich in het onderzoek, net als in zijn onderwijs, primair op de geestes- en sociale wetenschappen en de rechtsgeleerdheid, omdat Nederlandse onderzoekers op deze gebieden belangrijke expertise hebben en de belangrijkste vragen van overheid en samenleving met betrekking tot Marokko hierop betrekking hebben.

Vijf onderzoeksthema's krijgen prioriteit, te weten: